O firmieNadruki CDProjektyCennikKontakt

Regulamin 鈍iadczenia us逝g

Regulamin okre郵a warunki korzystania z us逝g 鈍iadczonych przez firm AGMARK.

AGMARK s.c.
Biuro handlowe: ul. Lucerny 3/11
04-687 Warszawa
Siedziba: ul. Samolotowa 4/69
03-984 Warszawa
NIP : 113-271-57-88
NIP UE: PL 113-271-57-88
REGON : 141382848
Konto mBank : 29 1140 2004 0000 3102 5227 3706

1
POSTANOWIENIA OG粌NE

1. Firma AGMARK s.c. 鈍iadczy us逝gi:
- Nadruk闚 na nonikach optycznych
- Produkcji opakowa z nadrukiem oraz ma貫j poligrafii
- Nagrywania danych na nonikach optycznych
- Sprzeda篡 opakowa do no郾ik闚 optycznych
- Sprzeda篡 akcesori闚 do no郾ik闚 optycznych
- Nadruk闚 i produkcji nietypowych na r騜nych materia豉ch
- Druku UV na wszystkich mediach do 10cm wysokoci
2. Firma AGMARK s.c. zobowi您uj si do jak najszybszej i nieustannej aktualizacji strony internetowej www.agmark.pl, www.cmykexperts.pl oraz niniejszego regulaminu, gdyby zaistnia造 jakiekolwiek zmiany w ich tre軼i, aby informacje tam zawarte nie wprowadza造 Klienta w b陰d.
3. Oferty handlowe firmy AGMARK s.c. stanowi wyceny w formacie pdf (Adobe Portable Document Format) zawieraj帷e nr ID wraz z niniejszym regulaminem, kt鏎y jest nieod陰cznym ich elementem.

2
REALIZACJA ZAM紟IE

1. Bieg umowy rozpoczyna si wraz z przes豉niem zam闚ienia za porednictwem formularza dost瘼nego na stronie http://agmark.pl/zamowienie.php, http://agmark.pl/zk.php lub wype軟ieniem i dostarczeniem pisemnego formularza zam闚ienia do biura handlowego firmy AGMARK s.c oraz dostarczeniem niezb璠nych materia堯w / danych do realizacji produkcji.
2. Wyceny w formacie pdf kierowana jest wy陰cznie do osoby sk豉daj帷ej zapytanie do firmy AGMARK s.c. i tylko ta osoba w przypadku wp造ni璚ia zam闚ienia na podstawie danej wyceny jest osob sk豉daj帷 zam闚ienie dlatego nale篡 nie udost瘼nia wyceny osobom trzecim.
3. Je瞠li projekt nadruku przygotowuje AGMARKs.c. realizacja rozpoczyna si po z這瞠niu zam闚ienia przez formularz i akceptacji przez Klienta ostatecznej wersji projektu nadruku.
4. Termin realizacji zam闚ienia nie uwzgl璠nia transportu do Klienta.
5. Termin wa積oci wyceny, kt鏎a wraz z niniejszym regulaminem stanowi ofert wynosi 7 dni kalendarzowych.
6. Przes豉nie zam闚ienia za pomoc formularza internetowego lub wype軟ienie i dostarczenie pisemnego formularza zam闚ienia do biura handlowego firmy AGMARK s.c. jest r闚noznaczne z potwierdzeniem danych Klienta zawartych w formularzu oraz o鈍iadczeniem woli Klienta co do zawarcia umowy na przedstawionych warunkach.
7. Po rozpocz璚iu realizacji zlecenia, nie ma mo磧iwoci rezygnacji, wprowadzenia zmian w projekcie nadruku, danych do nagrania/t這czenia, sposobie odbioru towaru, sposobie p豉tno軼i, chyba 瞠 indywidulanie ustalono inaczej.
8. Zlecenie realizowane jest na podstawie informacji dostarczonych przez Klienta w formularzu zam闚ienia.
9. Klient sk豉daj帷 zam闚ienie owiadcza, 瞠 posiada prawa w豉snoci do przekazywanych firmie AGMARK s.c. materia堯w niezb璠nych do wykonania produkcji w tym prawo do utrwalania, wykorzystywania, rozpowszechniania zawartoci b璠帷ej przedmiotem zlecenia.
10. W przypadku gdy zleceniodawc jest sp馧ka cywilna, osoba sk豉daj帷a zam闚ienie o鈍iadcza zarazem, i zapisy w umowie sp馧ki zezwalaj jej na dokonanie danej czynnoci. Je瞠li osoba sk豉daj帷a zam闚ienie z r騜nych przyczyn wynikaj帷ych z umowy sp馧ki nie jest uprawniona do z這瞠nia zam闚ienia automatycznie staje si stron umowy jako osoba fizyczna.
11. Je瞠li osoba sk豉daj帷a zam闚ienie w imieniu firmy nie posiada odpowiednich upowa積ie automatycznie staje si stron umowy jako osoba fizyczna.

3
KOSZTY ZAM紟IENIA

1. Wszystkie ceny zawarte na stronach firmowych AGMARK s.c. s wy陰cznie danymi informacyjnymi.
2. Kalkulacja zam闚ie odbywa si indywidualnie dla ka盥ego Klienta i dostarczona jest w formie wyceny w formacie pdf, kt鏎a wi捫帷o przedstawia koszty zam闚ienia.

4
PxTNO汎

1. Przedp豉ta w formie przelewu bankowego odbywa si przed realizacj zam闚ienia. Realizacja zam闚ienia rozpoczyna si niezw這cznie po zaksi璕owaniu wp豉ty chyba, 瞠 indywidualnie ustalono inaczej.
2. Przedp豉ta w formie got闚ki odbywa si przed realizacj zam闚ienia. Dopiero po wp豉cie nale積oci za zam闚ienie rozpoczynamy realizacj zam闚ienia chyba, 瞠 indywidualnie ustalono inaczej.
3. W przypadku p豉tno軼i przelewem, wp豉ty nale篡 dokona na konto i w terminie wskazanych na fakturze VAT lub fakturze PROFORMA.

5
DOSTAWA I ODBIOR TOWARU

1. Towar na terenie Polski dostarczany jest za po鈔ednictwem firmy kurierskiej, chyba 瞠 w ofercie podano inaczej.
2. Koszt dostawy towaru pokrywa Klient.
3. Firma AGMARK s.c. nie ponosi odpowiedzialno軼i za op騧nienia w dostarczeniu towaru wys豉nego za po鈔ednictwem firmy kurierskiej.
4. Odbi鏎 osobisty towaru ustalany jest indywidualnie i mo磧iwy jest w biurze handlowym.
5. Podczas odbioru przesy趾i Klient jest zobowi您any do sprawdzenia stanu zam闚ionego towaru i w przypadku stwierdzenia uszkodze do sporz康zenia protoko逝 w obecnoci kuriera. Za uszkodzenia powsta貫 w transporcie odpowiada firma spedycyjna.

6
TERMINY REALIZACJI ZLECE

1. W przypadku przyczyn niezale積ych, takich jak nieoczekiwany brak pr康u, wody, kl瘰ki 篡wio這we, strajki, firma AGMARK s.c nie ponosi odpowiedzialnoci za zmian terminu realizacji zlecenia.
2. Termin realizacji zlecenia podawany jest zawsze w ofercie do akceptacji przez Klienta.

7
REKLAMACJA

1. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia wadliwych materia堯w przez Klienta wraz z formularzem reklamacyjnym firmy AGMARK s.c. na adres biura handlowego lub elektronicznie na adres email info@agmark.pl. W przypadku uznania reklamacji firma AGMARK s.c. zobowi您uje si do naprawienia towaru, jeli jest to niemo磧iwe do wymiany na nowy lub do zwrotu pieni璠zy za zamawiany towar na podane przez Klienta konto.
2. Firma AGMARK s.c. zobowi您uj si naprawi, wymieni towar na nowy lub zwr鏂i pieni康ze w terminie 14 dni kalendarzowych od daty uznania reklamacji.
3. Reklamowany towar Klient dostarczy do rozpoznania na w豉sny koszt.
4. Jedyn podstaw reklamacji kolorystyki prac drukowanych z palety CMYK jest proof kolorystyczny. Niedostarczenie wzorcowego wydruku zamyka mo磧iwo嗆 reklamowania kolorystyki pracy drukowanej z palety CMYK.
5. W przypadku dostarczania materia堯w do nagrania drog elektroniczn za po鈔ednictwem sieci internet, nie ma podstaw do uznania ewentualnych reklamacji zawarto軼i p造t. Jedyn podstaw do reklamacji zawarto軼i nagranych/wyt這czonych nonik闚 jest dostarczona do powielenia przygotowana specjalnie do tego celu p造ta master.
6. Firma AGMARK s.c. nie ponosi odpowiedzialnoci za niekompatybilno zam闚ionych p造t i sprz皻闚 wykorzystanych do ich odtwarzania / nagrywania, gdy produkcj wykonujemy na najwy窺zych jako軼iowo no郾ikach. Brak mo磧iwoci prawid這wego dzia豉nia wyprodukowanych no郾ik闚 prosimy reklamowa u dostawc闚 sprz皻闚.
7. W przypadku pozwania firmy AGMARK s.c. lub wniesienia przez Klienta sprzeciwu od wyroku z jakichkolwiek przyczyn, w豉軼iwym s康em wniesienia pozwu lub sprzeciwu jest s康 w豉ciwy dla miejsca prowadzenia dzia豉lnoci firmy AGMARK s.c.

8
NIEODEBRANE ZLECENIA

1. Firma AGMARK s.c. nie wiadczy us逝g magazynowania towar闚 dlatego do 5 dni kalendarzowych od up造wu terminu zako鎍zenia realizacji zlecenia (wysy豉ny jest mail o zako鎍zeniu zam闚ienia) Klient zobowi您any jest do odbioru zlecenia na koszt w豉sny, chyba 瞠 indywidualnie ustalono inaczej.
2. Po przekroczeniu 5 dniowego terminu odbioru zlecenia firma AGMARK s.c. zastrzega sobie mo磧iwo嗆 naliczania odsetek w iloci 2% zlecenia za ka盥y dzie kalendarzowy je瞠li klient celowo op幡ia odbi鏎 towaru.
3. Wszystkie p豉tnoci zwi您ane z naliczonymi odsetkami regulowane s wy陰cznie poprzez wp豉t na konto.
4. W wypadku sytuacji nale積ych odsetek towar mo瞠 by odebrany lub wys豉ny dopiero po zaksi璕owaniu wp豉ty na rachunku bankowym firmy AGMARK s.c.
5. Firma AGMARK s.c. nie odpowiada za stan u篡tkowy zrealizowanego i nieodebranego zam闚ienia. Wynika to z faktu, jak jest to opisane w pkt 1 firma AGMARK s.c. nie 鈍iadczy us逝g magazynowania.

9
PRZYGOTOWANIE PΧTY WZORCOWEJ "MASTER"

1. Do przygotowania p造ty master, kt鏎a pos逝篡 do realizacji potwierdzonego przez Klienta zam闚ienia, nale篡 u篡 p造ty mo磧iwie najlepszej jakoci. P造t nale篡 nagra z pr璠koci 4x, Data mode ustawione na "MODE 1" oraz sesja zamkni皻a.
2. Ilo嗆 danych zawartych na przekazywanym masterze nie mo瞠 przekracza pojemnoci 700MB dla p造ty CD, 4,7GB dla p造ty DVD5 i 8,5GB dla p造t DVD9.
3. Je瞠li dostarczona p造ta master oka瞠 si z przyczyn niezale積ych od firmy AGMARK s.c. niemo磧iwa do powielenia, w闚czas Klient dostarczy powt鏎nie nagrany na innym urz康zeniu master. W takim przypadku firma AGMARK zastrzega sobie mo磧iwo zmiany terminu realizacji zlecenia.
4. P造ta master powinna by opisana czytelnie niezmywalnym flamastrem odpowiednio: nr zam闚ienia, nazwa firmy.
5. Firma AGMARK nie ingeruje w dane Klienta zawarte na p造cie master. W przypadkach wyj徠kowych gdzie niezb璠ne jest utworzenia nowej p造ty master na bazie p造ty dostarczonej przez Klienta, lub na bazie plik闚 przekazanych drog elektroniczn, firma AGMARK s.c. nie ponosi odpowiedzialnoci za jak彗olwiek niezgodno嗆 danych. Podstaw do reklamacji mo瞠 by jedynie oryginalna p造ta master dostarczona przez Klienta specjalnie przygotowana do tego celu.

10
PROJEKT NADRUKU

1. Preferowana rozdzielczo do druku bitmap to 300DPI.
2. Do druku u篡wamy palety kolor闚 CMYK lub Pantone palety COATED. 3. Projekt nadruku mo瞠 mie format:
- grafiki rastrowej (preferowany format to .tif)
- grafiki wektorowej (preferowane formaty to .pdf lub .eps)
- pliku 廝鏚這wego Corel Draw (wersja 12 lub starsza .cdr)
- pliku 廝鏚這wego Adobe Photoshop (wersja CS3 lub starsza.psd)
- pliku 廝鏚這wego Adobe Illustrator (wersja CS3 lub starsza .ai)
4. Klient wyra瘸 zgod na zamieszczenie projektu nades豉nego w celu realizacji zlecenia lub projektu wykonanego przez firm AGMARK s.c. w przyk豉dowych projektach i realizacjach na stronach firmowych AGMARK s.c. oraz funpageu Facebook w celach pogl康owych dla potencjalnych klient闚.

© AGMARK s.c. Warszawa 2008-2016